О сингулярной задаче Коши для комплексных систем обыкновенных дифференциальных уравнений

Ескіз
Дата
2003
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Одержані нові ознаки існування 0-розв`язків при z - 0 сингулярних у точці z=0 квазилінійних диференційних рівнянь типу (1)
Получены новые признаки существования 0-решениями при z - 0 сингулярных в точке z = 0 квазилинейних дифференциальных уравнений типа (1)
The resulting new features being 0- solutions at z - 0 at the singular point z = 0 quasi-linear differential equations of type (1)
Опис
Ключові слова
комплексные системы, дифференциальные уравнения
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК