Композиційно-мовленнєва структура англомовного тексту і дієслово

Вантажиться...
Ескіз
Дата
1999
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті досліджуються частотні і лексико-семантичні характеристики дієслів як мовних сигналів макрочленування тексту на композиційно-мовленнєві форми “опис”, “оповідь” і “роздум”
Опис
Ключові слова
дієслово, мовні сигнали, макрочленування тексту, композиційно-мовленнєві форми
Бібліографічний опис
Вісник Одеського державного університету
DOI
ORCID:
УДК