Україна у зовнішньополітичній стратегії Росії на початку XXI століття

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
Стаття має на меті показати роль і місце України у зовнішньополітичній стратегії Росії на початку XXI ст., коли президент В. Путін знову порушив питання щодо вибору подальшого шляху розвитку держави. Дослідження політики Росії дозволило дійти висновку, що з середини 2000-х рр. Росія та Україна розійшлися. Україна просувалася в бік Європи. Росія намагалася увійти в світ як великий центр сили. її великодержавні претензії призвели до авантюр у зовнішній політиці й грубого зневажання національних інтересів.
Статья призвана показать роль и место Украины во внешнеполитической стратегии России в начале XXI в., когда новый президент В. Путин снова поставил вопрос выбора дальнейшего пути развития государства. Исследование политики России позволило сделать вывод, что с середины 2000-х гг. Россия и Украина разошлись. Украина двигалась в сторону Европы. Россия желала войти в мир як великий центр силы. Ее великодержавные претензии привели к авантюрам во внешней политике и грубому пренебрежению национальными интересами.
This article aims to show role and place of Ukraine in foreign policy strategy of Russia at the beginning of XXI century when new president V. Putin put the question of choice of further road of state’ development again. Studying of Russian policy was let resume that Russia and Ukraine went different ways from the middle of 2000’s. Ukraine goes to Europe. Russia wants to be centre of superpower. Its superpower ambitions led to adventures in foreign policy and rude neglect of national interests.
Опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса: Астропринт, 2015.
Ключові слова
РФ, Україна, зовнішня політика, сучасні міжнародні відносини, Украина, внешняя политика, современные международные отношения, Russian Federation, Ukraine, foreign policy, contemporary international relations
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК