Топонімійний сектор поетонімосфери циклу романів С. Мейер «Сутінки»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Статтю присвячено дослідженню топонімійного сектора поетонімосфери циклу романів С. Мейер «Сутінки». Встановлюється структура асоц іативного поля провідних топонімійних концептів та ядра їх асоціативних гештальтів.
Статья посвящена изучению топонимического сектора поэтонимосферы цикла романов С. Мейер «Сумерки». Установлена структура ассоциативного поля главных топонимических концептов и ядра их ассоциативных ге штальтов.
Poetonymic sphere of S. Meyer’s saga is treated in this article as an organized and complex system of interconnected proper names. The purpose of this article is to establish peculiarities of organization of the toponymic sector of the poetonymic sphere in in S. Meyer’s artistic prose. The object of this investigation are toponyms of the cycle, the subject — peculiarities of their functioning in the poetonymic sphere of the literary work. As the material for this investigation the cycle of phantasy novels with a general title «The Twilight Saga» was selected. Results. The poetonymic sphere of this cycle comprises seven sectors: anthroponymic, theonymic, ergonymic, toponymic, chrononymic, chrematonymic, ideonymic, which have different degrees of onymic saturation and importance. The toponymic sector compises 64 proper names of different scale, denotative reference, origin. Associative experiment allowed to establish the associative structure of the dominant toponymic concepts, as well as their associative gestalt cores.
Опис
Ключові слова
поетонімосфера, топонімійний сектор, асоціативний експеримент, асоціативне поле, асоціативне гештальтне ядро, поэтонимосфера, топонимический сектор, асссоциативный эксперимент, ассоциативное поле, ассоциативное гештальтное ядро, poetonymic sphere, toponymic sector, associative experiment, associative field, associative gestalt cores
Бібліографічний опис
Записки з ономастики = Opera in onomastica