ІЗ РУКОПИСНОЇ СПАДЩИНИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2004
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Плани, чернетки, нотатки— усе, що є в архіві Василя Васильовича, свідчить про напружене щоденне осмислення явищ літератури, особ­ливо текстів і цілих пластів красного письменства, колись заборонено­го і вилученого з навчального процесу, про шукання найоптимальніших шляхів доведення літературного матеріалу до свідомості слухачів.
Опис
Ключові слова
Фащенко В. В., рукописи, спадщина
Бібліографічний опис
Історико-літературний журнал
DOI
ORCID:
УДК