Нормативно-правове регулювання діяльності іноземних акціонерних товариств в російській імперії в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В статті аналізується нормативно-правове регулювання діяльності іноземних акціонерних товариств в Російській імперії в другій половині ХІХ – початку ХХ ст. в процесі модернізації законодавства в Російській імперії. Розглянуто та проаналізовано основні нормативно-правові акти, які регулювали діяльність іноземних акціонерних товариств.
В статье анализируется нормативно-правовое регулирование деятельности иностранных акционерных обществ в Российской империи во второй половине ХІХ – начала ХХ в.в. в процессе модернизации законодательства в Российской империи. Рассмотрены и проанализированы основные нормативноправовые акты, которые регулировали деятельность иностранных акционерных обществ
The article examines the legal regulation of foreign corporations in the Russian Empire in the second half of XIX – early XX centuries, the modernization of legislation in the Russian Empire, the basic legal acts that regulate the activities of foreign corporations are considered and analyzed
Опис
Ключові слова
акціонерне товариство, споживче товариство, устав, законодавство, іноземний капітал, правове регулювання, акционерное общество, потребительское общество, устав, законодательство, иностранный капитал, правовое регулирование, joint-stock company, cooperative society, regulations, legislation, foreign capital, the legal regulation
Бібліографічний опис
Правова держава=Правовое государство=Сonstitutional State
DOI
ORCID:
УДК