Реалізація різних скриптів у ментальному лексиконі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті досліджено реалізацію всіх типів скриптів, наявних у ментальному лексиконі індивіда, на матеріалі англійських хрематонімів за результатами асоціативного ономастичного експерименту.
В статье исследуется реализация всех типов скриптов в ментальном лексиконе индивида на материале английских хрематонимов по результатам ассоциативного ономастического эксперимента.
The article researches the realization of scripts of all types in individual mental lexicon based on English proper names according to the results of associative onomastic experiment.
Опис
Ключові слова
когнітивна ономастика, ментальний лексикон, скрипт, фрейм, хрематонім, когнитивная ономастика, ментальный лексикон, хрематоним, cognitive onomastics, frame, mental lexicon, proper name, script
Бібліографічний опис
Мова: Науково-теоретичний часопис з мовознавства
DOI
ORCID:
УДК
Зібрання