Про онімію роману Ліни Костенко "Берестечко"

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2001
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Вивчаючи функціонування антропонімів у романі Ліни Костенко "Берестечко", ми зьясували, що згідно з частотою вживаності онімів провідними в цьому творі є 12 персонажів, імена яких згадуються не менше пьяти раз [6]. То може видатися чимось надзвичайним або ж, навпаки, звичайнісіньким випадковим збігом, але серед 87 топонімів, ужитих у романі за межами фрагментів, що написані онімічною мовою [7:75-80], маємо теж 12, саме 12 найуживаніших — з кількістю вживання від 29 до 5. Ці 12 топонімів досить чітко відділяються від решти, бо їх частотність, як і в 12 найуживаніших антропонімів, завершується цифрою 5, а чотири рази в романі не використано жодного топоніма. Уся решта топонімів з’являється в тексті один, два чи три рази. Гадаємо, що в цьому дивному збігові нічого дивного немає — є надзвичайна стрункість побудови ономастичного простору, яка призвела й до кількісної гармонії власних назв.
Опис
Ключові слова
онімія роману, Ліна Костенко
Бібліографічний опис
Записки з українського мовознавства = Opera in linguistica ukrainiana
DOI
ORCID:
УДК