Периодическая задача о колебаниях коробчатой конструкции

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2003
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Одержано розв'язок задачі про коливання тонкостінної конструкції квадратного профілю з періодичними граничними умовами на торцях. Знайдено перші власні частоти коливань. Побудовано контурні графіки прогинів конструкції.
Получено решение задачи о колебаниях тонкостенной конструкции квадратного профиля с периодическими граничными условиями на торцях. Найдены первые собственные частоты колебаний. Построены контурные графики прогибов конструкции.
The solution of the vibration problem of thin-slab sguare-sektion structure with periodic boundary conditions at the end is obtained.The first natural freguencies are found.
Опис
Ключові слова
переодическая задача, коробчатая конструкция
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК