Второй Букер Хилари Мэнтел

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Статья посвящена литературно-стилистическому анализу романа X. Мэнтел Bring Up the Bodies, получившего в2012г. Букеровскую премию.
Статтю присвячено літературно-стилістичному аналізу роману X. Ментел Bring Up the Bodies, який отримав Букеровську нагороду в 2012р.
The article offers critical and stylistic analysis ofH. Mantel's Bring Up the Bodies (Booker 2012).
Опис
Ключові слова
Томас Кромвель, Генрих VIII, заголовок, кумулятивный образ, Томас Кромвель, Генріх VIII, заголовок, кумулятивний образ, Thomas Cromwell, Henry VIII, title, cumulative image
Бібліографічний опис
Записки з романо-германської філології = Writings in Romance-Germanic Philology
DOI
ORCID:
УДК