ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫЕ ОППОЗИЦИИ В „МАРИНКЕ” КАРЕЛА ГИНЕКА МАХИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Букрек
Анотація
Статтю присвячено дослідженню антитетичності як домінанти художнього мислення романтика К. Г. Махи. У новелі „Маринка”, як і в поетичних творах чеського митця, картина світу, опис стану душі героя будуються на системі ціннісно-змістових опозицій. Головні з них – „ідеал – дійсність”, „духовність - вульгарність”, „життя – смерть”, „світ – темрява”. Опозиції є ознакою фундаментальних екзистенціальних проблем, до яких звернувся у своїй творчості видатний чеський романтик.
This article is devoted to the investigation of K. G. Macha’s artistic thinking as being antithetical. The view of the world and the description of the main character’s spiritual state in the short story “Marinka”, as well as in poems by K. G. Macha are based on the system of semantic oppositions such as: “ideal – reality”, “spirituality – vulgarity”, “light – darkness”. The author of this article believes that oppositions are a sign of fundamental existential problems, solved by the outstanding romantic Czech romanticist.
Опис
Ключові слова
антитетичний, опозиція, домінанта, авторська модель світу, романтизм, новела, чеська проза, antithetical, opposition, dominance, the author’s model of the world, Romanticism, short story, Czech prose
Бібліографічний опис
Слов’янський збірник : Збірник наукових праць
DOI
ORCID:
УДК