Структура концепту коштовне каміння в англомовній картині світу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Стаття присвячена дослідженню структури концепту «коштовне каміння» в англомовній картині світу. Визначено поняття концепт та підходи до його вивчення, виокремлено та проаналізовано концептуальні ознаки, що складають структуру досліджуваного концепту.
Статья посвящена исследованию концепта «драгоценные камни» в англоязычной картине мира. Определено понятие концепт и подходы к его изучению, выделены и проанализированы концептуальные признаки, которые составляют структуру исследуемого концепта.
The article is dedicated to the investigation of the concept “precious stones” in the English world-image. The notion of concept and approaches to its study have been determined, the conceptual features that form the structure of the investigated concept have been singled out and analyzed.
Опис
Ключові слова
концепт, структура, концептуальна ознака, концепт, структура, концептуальный признак, concept, structure, conceptual feature
Бібліографічний опис
Записки з романо-германської філології = Writings in Romance-Germanic Philology
DOI
ORCID:
УДК