Проблема інтертекстуальності в оповіданні Лесі Українки «Голосні струни»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Стаття присвячена проблемам інтертекстуальності в оповіданні Лесі Українки «Голосні струни». Досліджувані твори — оповідання української письменниці «Голосні струни», уривки з твору Данте Аліг’єрі «Божественна комедія», поезія Лоренцо Стеккетті, італійська народна легенда — є свідченням того, що Леся Українка використовувала для художнього втілення майже всі генетичні групи традиційного сюжетно-образного матеріалу.
Статья посвящена проблемам интертекстуальности в рассказе Леси Украинки «Голосні струни». Исследуемые произведения — рассказ украинской писательницы «Голосні струни», отрывки из произведения Данте Алигьери «Божественная комедия», поэзия Лоренцо Стеккетти, итальянская народная легенда — являются свидетельством того, что Леся Украинка использовала для художественного воплощения почти все генетические группы традиционного сюжетно-образного материала.
The article deals with the story of intertextuality Lesya Ukrainka «Loud strings.» Investigated works — Ukrainian writer’s story «Loud string», excerpts from the works of Dante Alighieri’s «Divine Comedy», poetry Lorenzo Stekketti, Italian folk legend — is an indication that Lesya Ukrainka used for artistic embodiment of almost all genetic groups of traditional plot-shaped material.
Опис
Ключові слова
інтертекстуальність, епіграф, алюзія, нарис, інтерпретація, интертекстуальность, эпиграф, аллюзия, очерк, интерпретация, intertextuality, epigraph, allusion, essay, interpretation
Бібліографічний опис
Проблеми сучасного літературознавства = The problems of contemporary literary studies
DOI
ORCID:
УДК