Документи про перенесення поміщиком С. Достаничем ділянки чумацької дороги з Одеси до Тирасполя в районі села Степанівки в кінці 1830-х – на початку 1840-х рр.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
СПД-ФО Бровкін О.В.
Анотація
Вперше публікуються документи з Державного архіву Одеської області складені на початку 1840-х рр. про перенесення ділянки дороги, на шляхах пов’язаних з торгівлею Одеси. Документи свідчить про стан і напрямок так званих «чумацьких шляхів» у Херсонській губернії.
Впервые публикуются документы Государственного архива Одесской области составленные в начале 1840-х гг. о перенесении участка дороги, связанного с торговлей Одессы. Документы свидетельствует о состоянии и направлении так называемых "чумацких путей" в Херсонской губернии.
In the article for the first time there were published the documents from the Odesa region State Archives on transferring of a part of trade road with Odesa created at the beginning of 1840th. The documents have an information on condition and direction of so called "chumak’s ways" in the Kherson province.
Опис
Чорноморська минувшина : записки відділу історії козацтва на Півдні України / НАН України, НДІ укр. козацтва . – Одеса, 2012.
Ключові слова
чумацький шлях, Одеса, чумацкий путь, Одесса, Chumack’s roads(ways), Odesa, S. Dostanych
Бібліографічний опис
Чорноморська минувшина : записки відділу історії козацтва на Півдні України
DOI
ORCID:
УДК