ПРИНЦИПИ ТИПОЛОГІЗАЦІЇ ЗАГОЛОВКІВ (за матеріалами газети «Спорт-экспресс»)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2009
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
У статті на основі аналізу існуючих класифікацій заголовкових конструкцій здійснено спробу виділити принципи типологізації заголовків і запропонувати власний підхід до класифікації цих одиниць.
В статье на основе анализа существующих классификаций заголовочных конструкций предпринята попытка выделить принципы типологизации заголовков и предложить собственный подход к классификации этих единиц.
There has been made an attempt to pick out the principles of the headline typologization and to offer an own approach to classifying these items in the article on the basis of the analysis of the existing classifications of headline constructions.
Опис
Дiалог: медiа-студiї :збiрник наукових праць / Коллект. автор, вiдп. ред.: Александров, Олександр Васильович ; укр.. - Одеса : ОНУ iм. I.I. Мечникова, 2009.
Ключові слова
типологія, класифікація, заголовок, газета, зв'язок заголовка з текстом, типология, классификация, заголовок, газета, связь заголовка с текстом
Бібліографічний опис
Дiалог: медiа-студiї :збiрник наукових праць
DOI
ORCID:
УДК