Рід Смоленських в історіографічному процесі середини XIX — першої третини XX ст.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2009
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У цій статті вивчено внесок роду Смоленських (Анастасій, Леонід Анастасійович, Леонід Леонідович та Ілля Леонідович) в історіографічний процес другої половини XIX — початку XX ст. Розглянуто зв’язок між їх національними, громадськими та історичними поглядами та діяльністю. Представники роду діяли здебільшого на півдні України та, зокрема, в Одесі.
В статье изучен вклад рода Смоленских (Анастасий, Леонид Анастасьевич, Леонид Леонидович, Илья Леонидович) в историографический процесс второй половины XIX — начала XX ст. Рассмотрена связь между их национальными, общественными и историческими взглядами и деятельностью. Представители рода преимущественно находились на юге Украины, в частности, в Одессе.
In this article the contribution of a Smolensky dynasty (Anastas Ivanovych, Leonid Anastasevych, Leonid Leonidovych and Iliy a Leonidovych) in historiographic process, of the media of the XIX — the beginnings of the XX-th centuries is studied. Communication between their national, public both historical sights and activity is considered. Members of a dynasty activity basically in the south of Ukraine and, in particular, in Odessa.
Опис
Ключові слова
південь України, рід Смоленських, Одеса, Крим, історіографічний процес, юг Украины, род Смоленских, Одесса, Крым, историографический процесс, the South of Ukraine, a Smolensky dynasty, Odesa, Crimea, historiographic process
Бібліографічний опис
Записки історичного факультету = Записки исторического факультета
DOI
ORCID:
УДК