ВНУТРІШНЬОМОВНЕ ТА ПОЗАМОВНЕ ВИРАЖЕННЯ ЕМОЦІЙНОСТІ В СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет
Анотація
У статті йдеться про політичний дискурс як особливий тип комунікації, у якій асоціативна природа емоційності сприяє реалізації комунікативної мети адресанта. Проаналізовано основні особливості внутрішньомовного та позамовного вираження емоційності в сучасному англомовному політичному дискурсі
The article deals with the political discourse as a special type of communication in which the associative nature of emotionality promotes speaker’s communicative goals realization. Main peculiarities of intralingual and extralinguistic expression of emotionality in modern English political discourse are analysed in the article
В статье рассматривается политический дискурс как особый тип коммуникации, ассоциативная природа эмоциональности которого способствует реализации коммуникативной цели адресанта. Проанализировано основные особенности внутриязыкового и внеязыкового выражения эмоциональности в современном английском политическом дискурсе
Опис
Слов’янський збірник: Збірник наукових праць.
Ключові слова
політичний дискурс, комунікація, модус, адресант, адресат, political discourse, communication, modus, speaker, recipient, политический дискурс, коммуникация
Бібліографічний опис
Слов’янський збірник : Збірник наукових праць
DOI
ORCID:
УДК