Принципи державного регулювання національної економіки в умовах глобалізації

Анотація
У статті розглянуто модель державного управління економікою, що склалася за роки незалежності в Україні, досліджено її недоліки, негативні наслідки, що базуються на галузевих принципах. Запропоновано основні принципи державного регулювання та розглянуто пріоритетні напрямки розвитку економіки України в умовах глобалізації. Проведено аналіз основних показників, які доводять необхідність розвитку виробництв, орієнтованих на експорт продукції.
В статье сформированы основные принципы государственного регулирования и рассмотрены приоритетные направления развития национальной экономики в условиях глобализации. Проанализированы основные показатели, подтверждающие необходимость развития производств, ориентированных на экспорт продукции.
The main principles of state regulation are formulated in the article and priority directions of development of national economy are considered in the conditions of globalization. The main indicators confirming the need for the development of product-oriented industries are analyzed.
Опис
Ключові слова
державне регулювання, глобалізація, національна економіка, інтеграція, експорт, глобальна економіка, государственное регулирование, глобализация, национальная экономика, интеграция, экспорт, глобальная экономика, government regulation, globalization, national economy, integration, export, global economy
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК