Тероризм в умовах багатополярного світу (1991-2001 рр.)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В статті показана еволюція тероризму як міжнародного політичного і правового явища у 1991-2001 рр. Розкриті причини активізації діяльності терористичних організацій й переходу повстансько-партизанських організацій до терористичних методів боротьби. Аналізуються нові форми терористичної активності.
В статье показана эволюция терроризма как международного политического и правового явления в 1991-2001 гг. Раскрываются причины активизации деятельности террористических организаций и перехода повстанческо-партизанских организаций к террористическим методам борьбы. Анализируются новые формы террористической активности.
In article are shown terrorism evolution as international political and legal phenomenon in 1991-2001 the reasons of activization of activity of the terrorist organizations and transition of the guerrilla organizations to terrorist methods of struggle reveal. New forms of terrorist activity are analyzed.
Опис
Записки історичного факультету = Записки исторического факультета / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2010.
Ключові слова
тероризм, терористична боротьба, багатополярний світ, військово-політичні організації, партизанство, терроризм, террористическая борьба, многополярный мир, военно-политические организации, партизанская война, terrorism, terrorism fighting, multipolar world, military-political organization, guerilla warfare
Бібліографічний опис
Записки історичного факультету = Записки исторического факультета
DOI
ORCID:
УДК