Дельта Дунаю: сучасні літодинамічні процеси

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Розглянуті літодинамічні процеси в Кілійській частині дельти Дунаю за останні сторіччя. Охарактеризовані донні відклади дельти і узмор’я Дунаю, проаналізований їх гранулометричний склад. Виявлені фактори осадконакопичення, показаний вплив виносів Дунаю та морських наносів у процесах дельтоутворення.
Рассмотрены литодинамические процессы в Килийской части дельты Дуная за последние столетия. Охарактеризованы донные отложения дельты и взморья Дуная, про-анализирован их гранулометрический состав. Выявлены факторы осадконакопления, показано влияние наносов Дуная и морских наносов в процессах дельтообразования.
Lithodynamic processes of Kilia-part of the Danube Delta for the last centuries were investigated. It was characterized the sediments of the Danube Delta and seaside, analyzed their size distribution. Depositional factors have been identified, shows the influence of the Danube sediments and marine sediments in the process of delta formation.
Опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета
Ключові слова
дельта Дуная, донні відклади, літодинаміка, дельта Дуная, донные отложения, литодинамика, the Danube delta, bottom sediments, lithodynamics
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald