Нарис про комунікативну вторинність

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2003
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Що таке комунікативна вторинність повідомлення? Чим вона відрізняється від комунікативної первинності? Чи не означає вона другорядності, зменшеної інформативної вартості повідомлення? Taкi питання виникають вряди-годи під час лекції з теорії комунікації, під час наукових дебатів на аспірантських семінарах, а іноді i в розважній бесіді фахівців-науковців.
Опис
Ключові слова
комунікативна первинність, комунікативна вторинність, вербальна комунікація, референт
Бібліографічний опис
Записки з романо-германської філології = Writings in Romance-Germanic Philology
DOI
ORCID:
УДК