Від Володимира Святого до Іоанна Павла ІІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2002
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Рец. на кн.: Історія та сучасність християнства. Матеріали наукової конференції, присвяченої 2000-річчю Різдва Христового (Одеса, 25-26 грудня 2000): Збірник статей. - Одеса: Астропринт, 2001. - 188 с.
Опис
Ключові слова
рецензія
Бібліографічний опис
Історико-літературний журнал
DOI
ORCID:
УДК