Духовно-психологический механизм регулирования предупреждения преступности

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В статье рассмотрены вопросы взаимодействия психологического состояния сознания человека в зависимости от его внутреннего нравственного совершенства и социально-групповой принадлежности как фактора самоограничения преступной деятельности.
Духовно-психологічний аналіз свідомої діяльності особистості людини свідчить про наявність в її підсвідомості заздалегідь сформованих рішень, якими вона керується виступаючи суб'єктом правовідносин. Позитивні рішення знаходять свій прояв у високій духовності та моральності особистості, негативні проявляються у формі деіндивідуалізації особистості та вчиненні правопорушень
Опис
Ключові слова
грех, деиндивидуализация личности, сознание, личность, нравственность, подсознание, правосознание, преступность, гріх, деіндивідуалізація особистості, свідомість, особистість, моральність, підсвідомість, правосвідомість, злочинність
Бібліографічний опис
Правова держава=Правовое государство=Сonstitutional State
DOI
ORCID:
УДК