Властивості відкритої іч-оптопари лазерний діод— pin— фотодіод у фазометричних системах ближнього дальнометрування динамічного призначення

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2003
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Розглянута залежність технічних характеристик оптико-електронного далекоміра (ОЕД) від властивостей елементів оптопари — випромінювача та фотоприймача. З ’ясовано взаємозв’язок між точністю вимірювання і нестабільністю частоти модуляції при застосуванні фазового методу дальнометрії. Проведено вибір елементів оптопари у відповідності з вимогами до ОЕД, заснований на узгодженні їх за основними характеристиками. Надані технічні параметри діючого макета ОЕД. Наведена градуювальна характеристика зразка пристрою з аналізом можливостей її лінеаризації. Описані оригінальні схемно-конструкторські засоби реалізації прямолічильного фазового метода вимірювання дистанції. Відзначено, що застосування цих засобів та якісне покращення оптико-електронної елементної бази дозволило підвищити точність дальнометрування у динамічних умовах функціонування ОЕД.
Опис
Ключові слова
властивості елементів оптопари, метод дальнометрії, дальнометрування
Бібліографічний опис
Фотоэлектроника = Photoelectronics
DOI
ORCID:
УДК
Зібрання