КОНЦЕПТ «ЛЮДИНА» В ЕТНОСВІДОМОСТІ УКРАЇНЦІВ І АНГЛІЙЦІВ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Видавничий дім Дмитра Бураго
Анотація
У статті подаються результати дослідження концепту ЛЮДИНА в україно - та англомовній етносвідомості. Цей концепт дає змогу побачити особливості етнічного світобачення людини як живої, розумної, соціальної, істоти. Дослідження проводиться на матеріалі україно- та англомовних паремій. (перше й третє речення дубляж за смислом)
The research of the concept MAN in Ukrainian and English ethnical consciousness is presented. The concept opens the specific characteristics of the ethnical outlook of the man as a living, intellectual and social being. Ukrainian and English proverbs and sayings have been used for the analysis.
В статье представлены результаты исследования концепта ЧЕЛОВЕК в украино- и англоязычном сознании. Данный концепт позволяет понять особенности мировосприятия человека как живого, разумного, социального существа. Исследования украино- и англоязычних пословиц и поговорок.
Опис
Слов'янський збірник. (збірник наукових праць). - К.:Видавничий дім Дмитра Бураго,2012.- Вип.17.- Ч.2
Ключові слова
концепт, етносвідомість, прислів’я, приказки, concept, ethnical consciousness, sayings, proverbs, концепт, етносознание, пословицы, поговорки
Бібліографічний опис
Слов’янський збірник : Збірник наукових праць
DOI
ORCID:
УДК