Фразеологізми, семантично орієнтовані на людину, в дослідженнях мовознавців

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2005
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В цій статті зроблено аналіз робіт, які досліджують емотивну лексику та фразеологізми, присвячені людині та її психічному стану. Виявлено, що фразеологізми, які виражають емоції, не були об‘єктом окремого аналізу.
The paper presented deals with analyses of investigations of emotional words and phraseologica units, which denote persone and his internal psychical state. We found, that phraseological units, expressing emotions, aren‘t studied.
Опис
Ключові слова
фразеологічна одиниця, емотивна лексика, психічний стан, емоція, phraseological unit, emotional words, psychical state, emotion
Бібліографічний опис
Записки з українського мовознавства = Opera in linguistica ukrainiana
DOI
ORCID:
УДК