Використання колоративів в українському рекламному дискурсі

Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
На сьогоднішній день існують праці багатьох мовознавців, що досліджували колоративи, а саме їхні семантичні та стилістичні особливості, зокрема і в рекламному дискурсі. Теоретичною базою дослідження слугували праці А. Вежбицької [1], Т. Ковалевської [2], О. Кулько [3], Т. Семашко [4], Л. Хавкіної [5].
Опис
Ключові слова
колоративи, реклама
Бібліографічний опис
Філологічні студії