О дифференцированном подходе к совершенствованию механизмов управления экономикой в Украине

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Букаєв В.В.
Анотація
В современных условиях при решении широкого круга проблем совершенствования механизмов управления всех сфер социально-экономического развития, очень важным является обеспечение дифференцированного подхода к малому, среднему и крупному бизнесу, исходя из их неодинаковых ролей, функций, целей и задач в обеспечении условий эффектного развития национальной экономики.
Опис
Матеріали шостої міжнародної науково-практичної конференції для викладачів, аспірантів та молодих вчених: "Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи", 31 березня - 1 квітня 2011 р. / уклад.: С. Г. Васильєв ; ОНУ ім. І.І. Мечникова . – Одеса : Букаєв В.В., 2011.
Ключові слова
управление экономикой, дифференцированный подход
Бібліографічний опис
Матеріали шостої міжнародної науково-практичної конференції для викладачів, аспірантів та молодих вчених: "Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи", 31 березня - 1 квітня 2011 р.
DOI
ORCID:
УДК