Сучасна редакторська модель опрацювання студентських періодичних видань

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Студентські ЗМІ, їх історія, сучасний стан і тенденції розвитку — необхідне й важливе поле для дослідження. У широкому колі журналістських питань ця тема є актуальною, оскільки сучасне студентство відіграє особливу роль у вирішенні важливих соціальних, політичних та моральних проблем суспільства. На думку В. Маковій, «студентські ЗМІ мають інформувати про важливі події, що відбуваються у вищому навчальному закладі, виховувати та об’єднувати студентів. Такі ЗМІ — реальний механізм представлення інтересів студентства та захисту його прав. Редакції цих видань ставлять за мету створення професійної студентської журналістики, об’єднання студентства та видання газет і журналів, що інформують про всі події у вищому навчальному закладі»
Опис
Сучасні видавництва вищих навчальних закладів : матер. Першої Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 23–26 верес. 2014 р.) / відп. ред. Л. Ф. Дьяченко ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечниковa, Держ. наук. установа «Книжкова палата України ім. Івана Федорова». — Одеса : ОНУ, 2014.
Ключові слова
студентські ЗМІ, Я — студент
Бібліографічний опис
Сучасні видавництва вищих навчальних закладів : матер. Першої Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 23–26 верес. 2014 р.)
DOI
ORCID:
УДК