Сучасна редакторська модель опрацювання студентських періодичних видань

Ескіз
Дата
2014
relationships.isAdvisor
relationships.isCompiler
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Студентські ЗМІ, їх історія, сучасний стан і тенденції розвитку — необхідне й важливе поле для дослідження. У широкому колі журналістських питань ця тема є актуальною, оскільки сучасне студентство відіграє особливу роль у вирішенні важливих соціальних, політичних та моральних проблем суспільства. На думку В. Маковій, «студентські ЗМІ мають інформувати про важливі події, що відбуваються у вищому навчальному закладі, виховувати та об’єднувати студентів. Такі ЗМІ — реальний механізм представлення інтересів студентства та захисту його прав. Редакції цих видань ставлять за мету створення професійної студентської журналістики, об’єднання студентства та видання газет і журналів, що інформують про всі події у вищому навчальному закладі»
Опис
Сучасні видавництва вищих навчальних закладів : матер. Першої Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 23–26 верес. 2014 р.) / відп. ред. Л. Ф. Дьяченко ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечниковa, Держ. наук. установа «Книжкова палата України ім. Івана Федорова». — Одеса : ОНУ, 2014.
relationships.isEditor
Ключові слова
студентські ЗМІ, Я — студент
Бібліографічний опис
Сучасні видавництва вищих навчальних закладів : матер. Першої Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 23–26 верес. 2014 р.)
DOI
ORCID:
item.preview.identifier.udc