СТВОРЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ПОРТРЕТУ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ ЗА ПОЧЕРКОМ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Поняття мовної особистості імпліцитно було представлене у працях Г. Штейнталя, В. Вундта, О. О. Потебні [12], О. О. Шахматова й ін., хоч відповідний термін був уведений В. В. Виноградовим. У 30-тих роках ХХ ст. він досліджував питання про співвідношення у творі мовної особистості, художнього образу й образу автора
Опис
Філологічні студії : збірник наукових статей студентів філологічного факультету / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Філол. фак. . – Одеса : ОНУ ім. І.І. Мечникова
Ключові слова
мовна особистість, письмово-руховий навик
Бібліографічний опис
Філологічні студії : збірник наукових статей студентів філологічного факультету