СТВОРЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ПОРТРЕТУ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ ЗА ПОЧЕРКОМ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Поняття мовної особистості імпліцитно було представлене у працях Г. Штейнталя, В. Вундта, О. О. Потебні [12], О. О. Шахматова й ін., хоч відповідний термін був уведений В. В. Виноградовим. У 30-тих роках ХХ ст. він досліджував питання про співвідношення у творі мовної особистості, художнього образу й образу автора
Опис
Філологічні студії : збірник наукових статей студентів філологічного факультету / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Філол. фак. . – Одеса : ОНУ ім. І.І. Мечникова
Ключові слова
мовна особистість, письмово-руховий навик
Бібліографічний опис
Філологічні студії : збірник наукових статей студентів філологічного факультету
DOI
ORCID:
УДК