Управленческий континуум и некоторые проблемы современного менеджмента

Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Статья посвящена рассмотрению взаимосвязей современного менеджмента и управленческого континуума. Рассмотрены особенности долгосрочного процесса формирования управления как взаимодействия практики и теории.
Стаття присвячена розгляду питань взаємозв’язку сучасного менеджменту та управлінського континууму. Розглянуто особливості довгострокового процесу формування управління як взаємодії практики і теорії.
The article is devoted to the new opinion for intercommunication for administrative continuum and present-day management. The features of long-term process of forming of management as co-operations of practice and theory are considered.
Опис
Ключові слова
управленческий континуум, школы менеджмента, функции менеджмента, управлінський континуум, школи менеджменту, функції менеджменту, management continuum, schools of management, functions of management
Бібліографічний опис
Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління = Market economy: modern management theory and practice
DOI
ORCID:
УДК