Міфологічне світосприйняття у порівнянні з сучасним світобаченням

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2006
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті розглядаються різні тлумачення поняття „свідомість”; виділяються основн і риси архаїчного типу мислення і зіставляються поняття „матеріальна культура” і „духовна культура”
In the article the different interpretations of the conception of „consciousness” are examined. The main traits of the archaic type of thinking are distinguished and the conceptions of the material culture and the spiritual culture to collated
Опис
Ключові слова
тип мислення, духовна культура, архаїчне мислення, міфологічний світогляд, type of thinking, mental culture, archaic thinking, mythological world view
Бібліографічний опис
Слов’янський збірник : Збірник наукових праць
DOI
ORCID:
УДК