Повідомлення церковно-релігійного характеру як чинник смислової війни (за матеріалами російських видань 2015-2016 рр.)

Ескіз недоступний
Дата
2018
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті досліджується вплив повідомлень церковно-релігійного характеру на розгортання гібридної війни між Україною та РФ з самого початку протистояння. Проаналізовано визначення та основні маркери поняття «смислові війни» Виявлено маніпулятивні ідеологеми релігійного характеру, що просувалися російськими ЗМІ в період початку розгортання військової агресії зі сторони Росії. Проілюстровано як iмплементувалися. маніпулятивні повідомлення церковно-релігійного характеру та їх вплив на формування УПЦ КП під агресивними утисками РПЦ.
В статье исследуется влияние публикаций церковно-религиозного характера на разжигание гибридной войны между Украиной и РФ с самого начала противостояния. Проанализировано определение и основные маркеры понятия «смисловые войны». Определены манипулятивные идеологемы религиозного характера, которые продвигались российскими СМИ в период начала эскалации военной агрессии со стороны Росии. Проиллюстрирован путь имплементации манипулятивных сообщений церковно-религиозного характера и их вплияния на формирование УПЦ КП под агрессией РПЦ.
There is analyzed the semantic conflict between Ukraine and Russian in this publication. Also is shown how manipulative religious massages made an influence on escalation Russian-Ukranian conflict.
Опис
Ключові слова
гібридна війна, смислові війни, повідомлення церковно-релігійного характеру, інформаційний фронт, інформаційна безпека, медіа-агресія, гибридная война, смысловые войны, сообщения церковно-религиозного характера, информационный фронт, информационная безопасность, медиа-агрессия, hybrid war, semantic wars, church and religious messages, information front, information security, media-aggression
Бібліографічний опис
Репозитарій ОНУ ім. І. І. Мечникова
DOI
ORCID:
УДК