Вплив Lactobacillus plantarum, виділених в Україні та Франції, на збудників бактеріального в'янення та м'якої гнилі

Ескіз недоступний
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Досліджували антагоністичні властивості штамів лактобацил, виділених з рослинного матеріалу в Україні та Франції. На поживному середовищі антагоністичну активність проти збудників м´якої гнилі та в’янення проявили усі 31 досліджений штам L. plantarum. Антагоністична активність щодо різних фітопатогенів була штамоспецифічною ознакою. У експериментах in vivo на експлантах моркви 80% досліджених штамів лактобацил проявили високий рівень захисту, пригнічуючи розвиток м´якої гнилі на 100%. За обробки лактобацилами кількість рослин томату, хворих на бактеріальне в’янення, зменшилася на 18,6%. Застосування L. plantarum може бути рекомендоване для захисту рослин від м’якої гнилі, але не від бактеріального в’янення.
Опис
Ключові слова
Erwinia carotovora, ralstonia solanacearum, м’яка гниль та бактеріальне в’янення, лактобацили, soft rot, bacterial wilt, lactobacilli
Бібліографічний опис
Арзамасова, А. В. Вплив Lactobacillus plantarum, виділених в Україні та Франції, на збудників бактеріального в'янення та м'якої гнилі = Effect of Lactobacillus plantarum isolated in Ukraine and France on agents of bacterial wilt and soft rot : дипломна робота спеціаліста / А. В. Арзамасова; наук. кер. Н. В. Ліманська; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Біол. ф-т, Каф. мікробіології, вірусології та біотехнології. – Одеса, 2017. – 50 с
Зібрання