"Одесько-кавказький транзит" у 1820-1850-х рр.: правовий аспект

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2005
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
Функціонуванню транзитної торгівлі між Одесою та Закавказзям у першій половині XIX ст. приділялася певна увага у дореволюційній літературі (зокрема в працях А. О. Скальковського, Г. П. Неболсіна, Ю. А. Гагейместера та ін.). Ґрунтовно цей транзитний шлях, як важливу ланку "західноєвропейського транзиту" через українські землі першої половини XIX ст. вивчав О. П. Оглоблин. Однак правовому аспекту функціонування зазначеного маршруту спеціальних розвідок у вітчизняній історіографії ще не присвячувалось.
Опис
Записки iсторичного факультету. - Одеса: ОДУ імені І.І.Мечникова, 2005. - Вип.16.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Записки історичного факультету
DOI
ORCID:
УДК