О взаимоотношении между адресатом и адресантом англоязычной проповеди

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В данной статье рассматривается устная англоязычная проповедь. Исследование проповеди позволило рассмотреть взаимоотношения между адресатом и адресантом, а также выявить определенные признаки, характерные для адресата и адресанта устной проповеди.
В даній статті розглядається усна англомовна проповідь. Дослідження проповіді дозволило розглянути взаємовідносини між адресатом та адресантом та виявити певні ознаки, притаманні безпосередньо адресату та адресанту усномовноі проповіді.
This paper deals with the oral English sermon texts. The research of sermons allows us to emerge correlation between addressee and addresser and find out the definite features of addressee and addresser.
Опис
Ключові слова
проповедь, адресат, адресант, коммуникация, проповідь, комунікація, addressee, addresser, oral sermon, communication
Бібліографічний опис
Записки з романо-германської філології = Writings in Romance-Germanic Philology
DOI
ORCID:
УДК