Інвестор в процедурі банкрутства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Стаття присвячена аналізу прогалин та колізій правового регулювання статусу інвестора в процедурі банкрутства. Сформульовано поняття «інвестор». Запропоновано шляхи вдосконалення процесуального положення інвестора в ході розгляду справ про банкрутство в господарських судах України.
Статья посвящена анализу пробелов и коллизий правового регулирования статуса инвестора в процедуре банкротства. Сформулировано понятие «инвестор». Предложены пути совершенствования процессуального положения инвестора в ходе рассмотрения дел о банкротстве в хозяйственных судах Украины.
The present article is concerned with the analysis of the gaps and collisions of the legal regulation of the status of investor within the bankruptcy procedure. The concept of the investor has been laid down in the article. The ways of improvement of the procedural status of the investor in the course of the consideration of the bankruptcy cases in the commercial courts of Ukraine.
Опис
Ключові слова
банкрутство, провадження у справах про банкрутство, інвестор, господарський процес, банкротство, производство по делам о банкротстве, инвестор, хозяйственный процесс, bankruptcy, consideration of the bankruptcy cases, investor, commercial court procedure
Бібліографічний опис
Правова держава=Правовое государство=Сonstitutional Stat
DOI
ORCID:
УДК