Активність лактатдегідрогенази у щурів в умовах гіпоксії при введенні метаболітів нікотинової кислоти

Ескіз недоступний
Дата
2017
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Важливим напрямом сучасної біохімії є вивчення впливу різних хімічних та фізичних факторів, в тому числи і гіпоксії, на обмін речовин в клітинах та механізмів його регуляції що має значення для підтримання гомеостазу біологічних систем.
Опис
Ключові слова
лактатдегідрогеназа, гіпоксія, нікотинова кислота
Бібліографічний опис
Попова, Д. О. Активність лактатдегідрогенази у щурів в умовах гіпоксії при введенні метаболітів нікотинової кислоти = The activiti of lacticdehydrogenase (LDH) in rats under conditions of hypoxia with the introduction of the metabolites of nicotinic acid : дипломна робота бакалавра / Д. О. Попова; наук. кер. О. О. Кокошкіна; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Біол. ф-т, Каф. біохімії. – Одеса, 2017. – 32 с.
DOI
ORCID:
УДК