Рецензія: Кепін Д. В., Тітова О. М. Охорона палеоприродної та археологічної спадщини. – Київ: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2015. – 152 с.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Ставлення суспільства до своєї культурної спадщини по праву вважається одним з важливих показників ступеня самоідентифікації цього колективу, а, відтак, й перспектив його подальшого розвитку, життєспроможності у сучасному глобалізованому світі. Стан справ з виявлення, опису, музеєфікації та охорони пам’яток історії та культури в цьому контексті постають не лише маркерами якості й сумлінності роботи відповідних структур, а й засвідчують ступінь зацікавленості суспільства у своїй історичній минувшині.
Опис
Ключові слова
збереження культурної спадщини, палеоприродна та археологічна спадщина
Бібліографічний опис
Записки історичного факультету = Записки исторического факультета
DOI
ORCID:
УДК