Early English printed drama in the Vorontsov сollection of the University library

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
The paper provides information on early modern and Restoration English drama printed during the Stuart period in the Vorontsov collection of the Scientific Library of the Odessa National I. I. Mechnikov University. The article gives a brief overview of this part of English old printed books conserved in the University library, including the composition of the collection, chronological framework of included editions, as well as copy-specific features and physical condition of the copies. The author focuses on the provenance of the collection and its formation by the Vorontsov family members. An Appendix contains short bibliographic descriptions of drama prints from the collection and authoritative bibliographic references.
Невелика добірка англійських п’єс, надрукованих протягом правління Стюартів (1603–1714), що зберігається у Воронцовській колекції Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, становить важливу частину цього престижного книжкового зібрання. Вона включає шістдесят видань п’єс у шістдесяти одному примірнику, список яких із коротким бібліографічним описом представлений у Додатку. Ця частина Воронцовського зібрання раніше не була предметом спеціальних досліджень. Подана інформація вперше вводиться у науковий обіг. Найдавніші видання колекції (п’ять п’єс) з’явилися між 1631 і 1640 роками. Відомо, що період Громадянської війни та Міжцарів’я (1642–1660) був менш сприятливим для видання драматичних творів через фактичну заборону театральних вистав та друкування п’єс. У колекції цей період представлений трьома примірниками. У збірці домінує англійська драматургія, видана в роки Реставрації, що цілком очікувано, враховуючи захоплене відродження інтересу до театру під час правління Карла II після скасування пуританських заборон. Родина Воронцових була близько знайома з британською культурою і здобула репутацію англофілів. Граф Олександр Романович (1742–1805) і його молодший брат Семен Романович (1744–1832), а також син останнього Михайло Семенович (1782–1856) мали особистий досвід життя в Англії, що зробило їх захопленими прихильниками англійської культури і способу життя. Їхній інтерес до британської культури неминуче вплинув на читацькі уподобання, а також на склад їхніх бібліотек. Рукописні каталоги, що зберігаються в архівах Воронцова, служать основним джерелом інформації про збирання членами родини англійських драматургічних видань епохи правління Стюартов. Найвагоміший внесок у формування колекції зробив князь М. С. Воронцов.
Опис
Ключові слова
old printed books, English printed drama, the Stuarts, book collections, the Vorontsovs, provenance, стародруки, англійська драма, Стюарти, книжкові колекції, Воронцови, провенієнції
Бібліографічний опис
Polevshcykova E. V. Early English printed drama in the Vorontsov сollection of the University library / E. V. Polevshcykova // Library Mercury. – 2023. – Iss. 2(30). – P. 92–109.
ORCID:
УДК
090.1:821–21(410):[027.7:378.4(477.74–21)