Потенціал особистості кріз призму наукових парадигм

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті розглядаються особливості дослідження потенціалу особистості з різних методологічних позицій, зокрема, класичної та постнекласичної. Крім того, звертається увага на особливості телеологічної та каузальної детермінації розвитку потенціалу особистості.
В статье рассматриваются особенности исследования потенциала личности с разных методологических позиций: классической и постнеклассической. Кроме того, обращается внимание на особенности телеологической и каузальной детерминации развития потенциала личности.
In this article features of human potential investigation throw different methodological positions are analyzed. Author focused her attention on features of teleological and causal determination of human potential development.
Опис
Ключові слова
методологія, потенціал особистості, детермінація, методология, потенциал личности, детерминация, methodology, human potential, determination
Бібліографічний опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету=Odessa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК