НЕОЛОГІЗМИ В СУЧАСНІЙ ПОЛІТИЧНІЙ ЛЕКСИЦІ (НА МАТЕРІАЛІ ДРУКОВАНИХ ЗМІ)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Динаміка розвитку української та російської мов в XX–поч. XXI ст. може слугувати підтвердженням бурхливих змін у лексичній системі мови під впливом історичних змін: «XX століття розуміє під собою вільний обіг з мовної реальністю, заохочує мовні експерименти. Одним з шляхів “розкріпачення” мови є прогресування оказіонального словотворення, особливо незвичайних його форм» [
Опис
Філологічні студії : збірник наукових статей студентів філологічного факультету / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Філол. фак. . – Одеса : ОНУ ім. І.І. Мечникова
Ключові слова
інноваційна лексика, неологія, оказіоналізм, оказіональне слово
Бібліографічний опис
Філологічні студії : збірник наукових статей студентів філологічного факультету
DOI
ORCID:
УДК