Суб’єкти інституту лобіювання: теоретико-правовий аналіз

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Анотація
Стаття присвячена дослідженню суб’єктного складу інституту лобіювання. Автором проводиться огляд і аналіз понять «лобіст», «клієнт (замовник) лобістських послуг».
Статья посвящена исследованию субъектного состава института лоббирования. Автором осуществлен обзор и анализ понятий «лоббист», «клиент лоббистских услуг».
The article investigates the subject structure of institute of lobbying. The author carried out an overview and analysis of the concepts «lobbyist», «client of lobbying services».
Опис
Ключові слова
лобіювання, інститут лобіювання, суб’єкти лобіювання, клієнт (замовник) лобістських послуг, лобіст, лоббирование, институт лоббирования, субъекты лоббирования, клиент (заказчик) лоббистских услуг, лоббист, lobbying, institute of lobbying, the subjects of lobbying, the client (customer) lobbyist services, lobbyist
Бібліографічний опис
Правова держава = Правовое государство = Сonstitutional State
DOI
ORCID:
УДК