К ВОПРОСУ О ПРЕДМЕТЕ СОЦИОЛОГИИ ИСКУССТВА В РАМКАХ МУЛЬТИПАРАДИГМАЛЬНОГО ПОДХОДА

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2006
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
Статья посвящена эволюции представлений о предмете социологии искусства и проблеме включения искусства в предмет социологического анализа в рамках мультипарадигмального подхода. Стаття присвячена еволюції уявлень щодо предмета соціології мистецтва та проблем включення мистецтва до предмета соціологічного аналізу в межах мульти- парадигмального підходу. The article is devoted the analyzing of trend evolution in art sociology. The author of the article examines the potentialities of studying the art as the subject of sociology in the frame of multi-paradigm.
Опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2006. - Том 11, Вип. 10: Сер. "Соціологія, політологія". – укр. і рос.
Ключові слова
предмет социологии искусства и эстетики, мультипарадигмальный подход, предмет соціології мистецтва та естетики, мультипарадигмальний підхід, the subject of art sociology and aesthetics, multi-paradigm
Бібліографічний опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета
DOI
ORCID:
УДК