Метаморфози в українській новелістиці XX в.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
1999
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Як сонет у поезії, новела в прозі є мірою згущення художньої енергії, яка концентрується на мінімальній площі. В оповіданні ця площа більша від новели, в етюді — менша. Проте в усіх випадках панує один закон, який діє на рівні епізодів і в розлогому романі, — закон тотального підпорядкування часточки, мікрообразу — цілому. Тільки в романі це повторюється багатократно. А в малій прозі — одноразово. В романі час тече, в новелі вибухово згоряє. Новелістична стислість — це наслідок зосереджуючої миті життя та особливих композиційно-стилістичних прийомів, які щільно сполучаюь образи, аби викликати швидкоплинний спалах думки, почуття, настрою, вичарувати цілокупне враження від душевного стану чи грані характеру дійової особи.
Опис
Ключові слова
новела, метаморфоза, проза
Бібліографічний опис
Проблеми сучасного літературознавства = The problems of contemporary literary studies
DOI
ORCID:
УДК