Improvement of the management professionalization mechanism in Ukraine

Ескіз
Дата
2014
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
In the article the scientific conception of the management professional system is proposed. The effectiveness of the project of the management professionalization in Ukraine is viewed. The stages of the managerial activity professionalization in Ukraine are analyzed.
У статті запропонована наукова концепція професійної системи менеджменту. Розглянуто ефективність проекту професіоналізації менеджменту в Україні. Проаналізовано етапи професіоналізації управлінської діяльності в Україні
В статье предложена научная концепция профессиональной системы менеджмента. Рассмотрена эффективность проекта профессионализации менеджмента в Украине. Проанализированы этапы профессионализации управленческой деятельности в Украине.
Опис
Ключові слова
professionalization, managerial education, the managerial staff’s capacity, професіоналізація, управлінська освіта, компетенція управлінських кадрів, профессионализация, управленческое образование, компетенция управленческих кадров
Бібліографічний опис
Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління = Market economy: modern management theory and practice
DOI
ORCID:
УДК