Творчий шлях і наукова школа історика

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Рец. на кн.: За сонячним годинником Кліо. Бачинська Олена Анатоліївна: матеріали до біобібліогр. Студії на пошану наук. керівника (з нагоди 30-річчя наук. діяльності та ювілею з дня народж.) / ОНУ імені І. І. Мечникова, Ф‑т історії та філософії, Каф. історії України ; упоряд.: О. С. Мурашко, Т. С. Кара, В. М. Полторак ; відп. ред. М. О. Подрезова ; наук. ред.: Т. Г. Гончарук, Н. М. Діанова. – Одеса : Бондаренко М. О., 2021. – 255 с., 1 арк. портр., 4 арк. іл. – (Біобібліографія вчених університету; вип. : Історики).
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Бібліотечний Меркурій
ORCID:
УДК