ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕКСТІВ УКРАЇНСЬКО- ТА ПОЛЬСЬКОМОВНИХ ДИПЛОМАТИЧНИХ ЛИСТІВ Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2006
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
ОРІДУ НАДУ
Анотація
У пропонованій статті розглядаються загальні принципи побудови дипломатичних листів Богдана Хмельницького до Москви та Речі Посполитої. Досліджуються лінгвістичні засоби впливу на адресата
The article deals with the general principles in composition of Bohdan Khmelnitski’s diplomatic letters to Moscow and Rzecz Pospolita. Linguistic means of influencing
Опис
Слов’янський збірник : Збірник наукових праць. Вип. XII. — Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2006.
Ключові слова
дипломатичне листування, мовні формули, жанрові вимоги, diplomatic correspondence, speech formulas, genre demands
Бібліографічний опис
Слов’янський збірник : Збірник наукових праць
DOI
ORCID:
УДК