“Повчання” Володимира Мономаха: жанровий синкретизм та лексична стилістика тексту

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті розглядаються жанрові особливості твору, переплетіння жанрових різновидів. З’ясовується стилістична роль різних груп лексики та окремих лексем у мові тексту.
The article discusses non-traditional rote of genre organization in the monument of Old Russian literature. Stylistic role of different groups of vocabulary and its conformity to the genre and subject matter are being investigated.
Опис
Ключові слова
жанр, синкретизм, лексична стилістика, genre, syncretism, lexical style
Бібліографічний опис
Історико-літературний журнал
DOI
ORCID:
УДК