Гіпноз як метод отримання інформації: питання можливостей та допустимості

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
На сьогоднішній день активно розвиваються різні засоби вчинення різних груп злочинів, від перетворення вже відомих до появи нових. Така негативна тенденція підштовхує до розробки нових методів викриття злочинів. Встановлення достовірної інформації у процесі розкриття злочину стає все більш проблематичнім, тому практики повинні використовувати усі не заборонені законом, засоби збирання доказів, у тому числі нетрадиційні.
Опис
Ключові слова
гіпноз, інформація, розкриття злочину, психотерапія
Бібліографічний опис
Правовий вимір конституційної та кримінальної юрисдикції в Україні та світі: 3-і юр. читання : матер. ювілейної всеукр. дистанційн. наук. конф. (Одеса, 10 квіт. 2020 р.). – Одеса : Фенікс, 2020.
DOI
ORCID:
УДК